tabla_disli_imalati_kalite_politikamiz

Özkaraoğlu Hidrolik Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. dişli imalatı konusunda uzmanlaşmıştır. İmal ettiğimiz ürünlerin kalitesi ve müşteri tatmini işletme başarımızın sürekliliğinin anahtarıdır. İşletme sürecinin her aşamasının bütünü ile kontrolünü amaçlayan kalite sisteminin kurulması ile en üst düzeyde müşteri tatmini sağlanacak; kalite, verimlilik ve esneklikte en üst düzeye ulaşılacak ve maliyetler düşürülecektir.

Bu bağlamda, kalite politikamızın ana hatları; En üst düzeyde müşteri memnuniyeti, Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve maliyet azaltıcı çalışmaların tüm personelimizin katılımı ile yürütülmesi, Tedarikçilerimize yaptırdığımız işlerle ilgili gerekliliklerin sürekli olarak açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesinin sağlanması, Kalite iyileştirme çalışmalarının sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile, iç ve dış müşterilerimizin gerekliliklerinin karşılanmasına öncelik verilerek sürdürülmesi, Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi, Çalıştığımız çevrenin korunması ve kısıtlı kaynaklarımızın en az fire oluşturacak şekilde kullanılması, Yaptığımız her işin ilk seferinde ve sürekli olarak doğru yapılması ve Kalite iyileştirme çalışmalarında sürekliliğin sağlanmasıdır.